Computer Research_8th Grade - Research work

 • 1.Today you will explore some useful websites for learning Chinese. You will save those websites to your P Drive in word doc.
  2.learn to type Chinese, try to type
   ni hao
  zhong wen
  lao shi
  tong xue
  peng you
  wo
  ni
  ta
  shi
  chi
  kan
  ting
  shuo
  qingwen
  xiang
  mingzi
  xing

  bai da wei
  wang Xiao wen
  bai ma li
  li da zhong